Projekty

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „REVOLT” Zbigniew Rożniata realizuje projekt pt.
„Opracowanie przez PPHU „REVOLT” ZBIGNIEW ROŻNIATA innowacyjnej metody natłuszczania
gotowych skór galanteryjnych, mającej na celu zwiększenie ich elastyczności, miękkości i
higieniczności.”


Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw
w badania i innowacje I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, Typ projektu 2.


Informacje o projekcie


Celem głównym projektu jest opracowanie przez PPHU „REVOLT” ZBIGNIEW ROŻNIATA innowacyjnej metody
natłuszczania gotowych skór galanteryjnych, mającej na celu zwiększenie ich elastyczności, miękkości i
higieniczności a następnie wdrożenie nowatorskiej metody we własnej działalności gospodarczej.


Wartość projektu: 473 404,00 PLN
Kwota dofinansowania: 327 149,70 PLN

Share